Trollhättans Stad Slamsugning av dagvattenbrunnar

Slamsugning av dagvattenbrunnar

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Slamsugning av ca 4600 dagvattenbrunnar i Vänersborgs kommun samt transport av slammet till avlämningsplats.

Sugning av dagvattenbrunnar är uppdelade områdesvis på sådant sätt att varje enskild brunn sugs vartannat år.

Akuta slamsugningar av dagvattenbrunnar ingår i tjänsten

Omfattning

Entreprenadtjänsten innefattar slamsugning av ca 4600 dagvattenbrunnar samt transport av slammet till avlämningsplats.

Sugning av dagvattenbrunnar är uppdelade områdesvis på sådant sätt att varje enskild brunn sugs vartannat år.

Akuta slamsugningar av dagvattenbrunnar ingår i tjänsten.

Upphandlingsförfarande

Förenklat förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-10-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2021/11