Trollhättans Stad Slamhantering 2024

Slamhantering 2024

Vänersborgs kommun, VÄNERSBORG

Anbudsförfrågan avser hämtning och omhändertagande av slam från avloppsreningsverken i Vänersborg och Brålanda.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-11-21

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr. 2023/54