Trollhättans Stad Skyddat Boende 2022

Skyddat Boende 2022

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandlingen avser avropsberättigade parters behov av Boende, skydd och tillhörande stödinsatser som ska kunna tillgodoses i syfte att skydda och stödja enskilda från att fortsatt utsättas för hot, våld och/eller andra övergrepp.

- Våld i nära relation

- Våld utanför nära relation (bl avhopparverksamhet och brottsoffer/vittnen)

- Hedersrelaterat våld

- Akutplacering

Sista anbudsdag/ansökningsdag
Svarstiden utgått

(2022-06-27)

Förfarande

Ej angivet

Publicerad

2022-05-26

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00175