Trollhättans Stad Skrivare som tjänst

Skrivare som tjänst

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun har idag ca 300 multifunktionsskrivare utplacerade på ett flertal olika ställen i Uddevalla kommun. Vi upphandlar nu ett nytt ramavtal för skrivare som tjänst.

De tjänster som efterfrågas avser leverans och installation av utrustning samt underhåll, uppföljning och avveckling. Tjänsten ska finansieras genom maskin, service- och utskriftskostnader.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-04-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019/00757