Trollhättans Stad Skolskjuts- och omsorgsresor 2023-2027

Skolskjuts- och omsorgsresor 2023-2027

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Omfattar Trollhättans Stads behov av skolskjuts- och omsorgsresor.

Efterfrågade områden i denna upphandling enligt kravspecifikation.

Skolskjuts- och omsorgsresor 2023-2027

Avser Skolskjuts och omsorgsresor med personbil.

Skolskjuts- och omsorgsresor 2023-2027

Avser Skolskjuts- och omsorgsresor med specialfordon.

Skolskjuts- och omsorgsresor 2023-2027

Avser skolskjuts med buss Åsaka.

Skolskjuts- och omsorgsresor 2023-2027

Avser skolskjuts med buss Sjuntorp.

Skolskjuts- och omsorgsresor 2023-2027

Avser skolskjuts med buss Öresjö.

Skolskjuts- och omsorgsresor 2023-2027

Avser skolskjuts med buss Upphärad.

Skolskjuts- och omsorgsresor 2023-2027

Avser skolskjuts med buss Grundsärskolan.

Skolskjuts- och omsorgsresor 2023-2027

Avser skolskjuts med buss Kronogården.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-00650