Trollhättans Stad Skolskjuts 2024-2027 Område 3-6

Skolskjuts 2024-2027 Område 3-6

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Upphandlingen omfattar Trollhättans Stads behov av skolskjuts gällande områdena 3-6 enligt förfrågningsunderlag.Lot nr.: 1

Allmänna krav

Enligt förfrågningsunderlag

Last tender date: 02/19/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/16/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/15/2027 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Område 3 Skolskjuts-Åsaka

Avser skolskjuts enligt FFU inom område Åsaka

Last tender date: 02/19/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/16/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/15/2027 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Quality: 30 (Utvärderingskriterier för Kvalitet (är indelat i 4 underkriterier.) -Införandeplan och säkerställande av uppdrag - påverkar med 40% och kan alltså ge 24% rabatt -Planeringsrutiner/planeringssystem - påverkar med 25% och kan alltså ge 15% rabatt -Avvikelsehantering/system - påverkar med 25% och kan alltså ge 15% rabatt -Uppföljningsrapporter - påverkar med 10% och kan alltså ge 6% rabatt)

Price: (När mervärdet (rabatten) är beräknad får vi fram de olika anbudens slutvärde. Anbudet med lägst jämförelsesumma/område antas)Lot nr.: 3

Område 4 Skolskjuts - Sjuntorp

Avser skolskjuts enligt FFU inom område Sjuntorp

Last tender date: 02/19/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/16/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/15/2027 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Quality: 30 (Utvärderingskriterier för Kvalitet (är indelat i 4 underkriterier.) -Införandeplan och säkerställande av uppdrag - påverkar med 40% och kan alltså ge 24% rabatt -Planeringsrutiner/planeringssystem - påverkar med 25% och kan alltså ge 15% rabatt -Avvikelsehantering/system - påverkar med 25% och kan alltså ge 15% rabatt -Uppföljningsrapporter - påverkar med 10% och kan alltså ge 6% rabatt)

Price: (När mervärdet (rabatten) är beräknad får vi fram de olika anbudens slutvärde. Anbudet med lägst jämförelsesumma/område antas)Lot nr.: 4

Område 5 Skolskjuts-Öresjö & Anpassad grundskola

Avser skolskjuts enligt FFU inom område Öresjö & Anpassad grundskola

Last tender date: 02/19/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/16/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/15/2027 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Quality: 30 (Utvärderingskriterier för Kvalitet (är indelat i 4 underkriterier.) -Införandeplan och säkerställande av uppdrag - påverkar med 40% och kan alltså ge 24% rabatt -Planeringsrutiner/planeringssystem - påverkar med 25% och kan alltså ge 15% rabatt -Avvikelsehantering/system - påverkar med 25% och kan alltså ge 15% rabatt -Uppföljningsrapporter - påverkar med 10% och kan alltså ge 6% rabatt)

Price: (När mervärdet (rabatten) är beräknad får vi fram de olika anbudens slutvärde. Anbudet med lägst jämförelsesumma/område antas)Lot nr.: 5

Område 6 Skolskjuts-Upphärad

Avser skolskjuts enligt FFU inom område Upphärad

Last tender date: 02/19/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/16/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/15/2027 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Criteria definitions: Quality: 30 (Utvärderingskriterier för Kvalitet (är indelat i 4 underkriterier.) -Införandeplan och säkerställande av uppdrag - påverkar med 40% och kan alltså ge 24% rabatt -Planeringsrutiner/planeringssystem - påverkar med 25% och kan alltså ge 15% rabatt -Avvikelsehantering/system - påverkar med 25% och kan alltså ge 15% rabatt -Uppföljningsrapporter - påverkar med 10% och kan alltså ge 6% rabatt)

Price: (När mervärdet (rabatten) är beräknad får vi fram de olika anbudens slutvärde. Anbudet med lägst jämförelsesumma/område antas)Lot nr.: 6

Obligatoriska krav

Övergripande frågor-ska besvaras av anbudsgivaren

Last tender date: 02/19/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Trollhättans kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6590&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/16/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/15/2027 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00944