Trollhättans Stad Skol- och mattransporter 2023-2024

Skol- och mattransporter 2023-2024

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Omfattar Trollhättans Stads/serviceförvaltningens samlade behov av Skol- och mattransporter från Centralköket till enheter samt övriga mattransporter mellan kök och gruppboenden.

Skol- och mattransporter 2023-2024

För avtalsområde 1 gäller transport från Håjum under skolterminer samt att vid behov leverera

mat till andra enheter och/även då det är skollov och allmänna ledighetsdagar.

Kostchefen på Centralköket kommer före varje termins början ge information till entreprenören om

aktuella terminsdatum, lovdagar.

Skol- och mattransporter 2023-2024

För avtalsområde 2 gäller transport fr.o.m. december 2023, från Överby under skolterminer samt

att vid behov leverera mat till andra enheter och/även då det är skollov och allmänna ledighetsdagar.

Kostchefen på Centralköket kommer före varje termins början ge information till entreprenören om

aktuella terminsdatum, lovdagar.

Skol- och mattransporter 2023-2024

För avtalsområde 3 gäller transport från Sylteskolan under skolterminer mån-fre samt att vid

behov leverera mat till andra enheter och/även då det är skollov och allmänna ledighetsdagar.

Kostchefen på Centralköket kommer före varje termins början ge information till entreprenören om

aktuella terminsdatum, lovdagar.

Skol- och mattransporter 2023-2024

För avtalsområde 4 gäller transport från Sylteskolan under skolterminer 2 dagar/vecka samt att

vid behov leverera mat till andra enheter och/även då det är skollov och allmänna ledighetsdagar.

Kostchefen på Centralköket kommer före varje termins början ge information till entreprenören om

aktuella terminsdatum, lovdagar.

Skol- och mattransporter 2023-2024

För avtalsområde 5 gäller transport mellan kök och gruppboenden alla årets dagar.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-12-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00626