Trollhättans Stad Skol- och mattransporter 2023-2024 NY

Skol- och mattransporter 2023-2024 NY

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Omfattar Trollhättans Stads/serviceförvaltningens samlade behov av Skol- och mattransporter från Centralköket till enheter samt övriga mattransporter mellan kök och gruppboenden.

Denna upphandling ersätter tidigare annonserad med samma namn.

Skol- och mattransporter 2023-2024 NY

Avser transport från Håjum till andra enheter samt senare under avtalstiden från Överby till andra enheter, enligt bilaga 1 och 2.

Skol- och mattransporter 2023-2024 NY

Avser transport från Sylteskolan mån-fre samt senare under avtalstiden transport från Sylteskolan 2 dgr/v, enligt bilaga 3 och 4.

Skol- och mattransporter 2023-2024 NY

Avser övriga mattransporter enligt bilaga 5.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/00818