Trollhättans Stad Skogsbruksplan och skogsförvaltning

Skogsbruksplan och skogsförvaltning

Uddevalla kommun, UDDEVALLA

Välkommen att lämna anbud på Uddevalla kommuns upphandling av skogsbruksplan och skogsförvaltning. Uddevalla kommuns skogsinnehav består enligt befintlig skogsbruksplan av ca 5 200 hektar skog av varierande slag. Den produktiva skogen omfattar ca 3 400 hektar.

Uppdraget skogsbruksplan omfattar upprättande av ny skogsbruksplan för Uddevalla kommun

Uppdraget skogsförvaltning omfattar skogliga åtgärder och ekonomisk administration.

Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN/2024:92