Trollhättans Stad Skafferivaror via webbutik inklusive leverans - kommunerna Trollhättan, Vänersborg o Uddevalla

Skafferivaror via webbutik inklusive leverans - kommunerna Trollhättan, Vänersborg o Uddevalla

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun genomför en samordnad upphandling för Trollhättans stad, Vänersborgs och Uddevalla kommuner.

Upphandlingens syfte är att få till stånd ramavtal gällande löpande inköp av livsmedel m.m. inom ett så kallat skafferisortiment. Ramavtalet gäller inköp via en webbutik samt leverans av varor.

Anbudsgivaren kan lämna anbud för ett eller flera delområden (kommuner). Varje del utvärderas var för sig. En leverantörs ramavtal kan komma att gälla för flera delområden.

Skafferivaror via webbutik inklusive leverans - kommunerna Trollhättan, Vänersborg o Uddevalla

Syftet med upphandlingen är att få till stånd ramavtal med en leverantör per delområde gällande löpande kompletterande inköp av livsmedel och förnödenheter av konsumentkaraktär inom ett så kallat skafferisortiment.

Delområde 1. Leverans till enheter inom Vänersborgs kommun

Skafferivaror via webbutik inklusive leverans - kommunerna Trollhättan, Vänersborg o Uddevalla

Syftet med upphandlingen är att få till stånd ramavtal med en leverantör per delområde gällande löpande kompletterande inköp av livsmedel och förnödenheter av konsumentkaraktär inom ett så kallat skafferisortiment.

Delområde 2. Leverans till enheter inom Trollhättans stad

Skafferivaror via webbutik inklusive leverans - kommunerna Trollhättan, Vänersborg o Uddevalla

Syftet med upphandlingen är att få till stånd ramavtal med en leverantör per delområde gällande löpande kompletterande inköp av livsmedel och förnödenheter av konsumentkaraktär inom ett så kallat skafferisortiment.

3. Leverans till enheter inom Uddevalla kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-03-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2019-00816