Trollhättans Stad Serviceinsatser gällande lokalvård i ordinärt boende

Serviceinsatser gällande lokalvård i ordinärt boende

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun önskar serviceinsatser gällande lokalvård i ordinärt boende. Upphandlingen är reserverad för vissa utförare enligt 4 kap 18 § LOU.

Upphandlingsförfarande

Öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Upphandlingen är reserverad för vissa utförare enligt 4 kap 18 § LOU.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-11-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2019/43