Trollhättans Stad Servicearbeten och mindre entreprenader - Hiss

Servicearbeten och mindre entreprenader - Hiss

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingens syfte är att tillgodose beställarens behov av entreprenadarbeten gällande löpande service och underhållsarbeten och ombyggnadsarbeten och reparationer mm av hissar.

Tjänsten omfattar ett funktionsserviceavtal med periodisk tillsyn, jourverksamhet beredskap 24 timmar/dygn, förebyggande och avhjälpande underhåll samt reparationer och enstaka ombyggnader/moderniseringar av hissar.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-02-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2022/669