Trollhättans Stad Scenrigg till Rampen

Scenrigg till Rampen

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av  scenrigg 

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla kommun bygger nya lokaler för Kultur och fritidsverksamhet. De nya lokalerna och verksamheten kommer inrymma bibliotek, idrottshall, dansstudio, scener och aktivitetsytor för rörelse, skapande och kulturverksamhet.   

Vid en trappa som också kommer fungera som gradäng/läktare bildas en naturlig scenyta. För att verksamheten på ett enkelt vis ska kunna arrangera program på scenen installeras fast system för ljud, ljus och bild. Detta ska vid behov kunna kompletteras med extra utrustning. Över scenytan är takhöjden ca 7m. Entreprenören installerar sex stycken fästpunkter i taket där utrustningen kan hängas.  

De efterfrågade produkterna i denna upphandling är:

·         Trekantstross t.ex. X30D Prolyte.

·         6 st kedjespel med lyftkraft minst 250 kilo per spel anpassat till takhöjd på 7 meter. 

·         6 st kopplingar t.ex. wire eller ögla att fästa mellan tross och kedjespel anpassat till viktkrav

·         Installation av kedjespel och tross i tak (färdiga fästpunkter finns)   

Obligatoriska krav på varan

Trekantstross t.ex. X30D Prolyte. Byggd med fyra hörn och fyra raka tross-bitar till 3x3x3x3 meters fyrkant.

Trekantstross t.ex. X30D Prolyte. Byggd rak 3 meter  

6 st kedjespel med lyftkraft minst 250 kilo per spel anpassat till takhöjd på 7 meter. Max vikt per kedjespel inklusive kedja 20 kilo  

6 st kopplingar t.ex. wire eller ögla att fästa mellan tross och kedjespel anpassat till viktkrav

Installation av kedjespel och tross i tak (färdiga fästpunkter finns)   

Viktkrav rigg:

Total sammanlagd vikt på fyra kedjespel samt trekantstross byggd till fyrkant 3x3x3x3meter är max 125 kg

Total sammanlagd vikt på två kedjespel samt trekantstross byggd till rak 3 meter är max 52 kg

Viktkrav lastvikt i rigg:

Trekantstross byggd till fyrkant 3x3x3x3 meter skall gå att lasta med minst 165 kg

Trekantstross byggd till rak 3 meter ska gå att lasta med minst 80 kg

Tross skall vara silver/aluminiumfärgad. Kedjespel skall vara i en neutral färg, t.ex. grå eller svart.  

Övriga önskemål

Vi söker en leverantör som har erfarenhet och tidigare har arbetat med produkter till scener och teater. Vi värdesätter en öppen dialog kring kloka lösningar för att passa lokalen och verksamheten.

Leveranstid

 Leverans dagtid tidigast 8 juni 2020 och senast 1 augusti 2020.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varorna uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga önskemål har angivits gäller lägsta pris som urvalsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månad från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-03-27)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-05

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00030