Trollhättans Stad Scenrigg till Rampen 2

Scenrigg till Rampen 2

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun inbjuder er att lämna anbud på direktupphandlingen av  scenrigg

Uddevalla kommun är en offentlig verksamhet med ca 4 800 anställda. Verksamheten är politiskt styrd och uppdelad på fem förvaltningar: barn och utbildning, kommunlednings-kontoret, kultur och fritid, samhällsbyggnad och socialtjänsten.

Allmän information

Uddevalla kommun bygger nya lokaler för Kultur och fritidsverksamhet. De nya lokalerna och verksamheten kommer inrymma Bibliotek, idrottshall, dansstudio, scener och aktivitetsytor för rörelse, skapande och kulturverksamhet.

Vid en trappa som också kommer fungera som gradäng/läktare bildas en naturlig scenyta. För att verksamheten på ett enkelt vis ska kunna arrangera program på scenen installeras fast system för ljud, ljus och bild. Detta ska vid behov kunna kompletteras med extra utrustning. Över scenytan är takhöjden ca 7m. Entreprenören installerar sex st fästpunkter i taket där utrustningen kan hängas. Trossen placeras ca 2,5 meter under innertak.

Från 1 augusti ska trossen finnas på plats för Mediapoolen att leverera och installera ljud, ljus och bild i. Vi vill att leverantören av riggen också har en dialog med Mediapoolen om höjd på installationen så den passar ändamålet. Förslagsvis genom gemensamt möte under juni månad. 

Vid installation ombesörjer leverantören egen ändamålsenlig ställning eller lift

De efterfrågade produkterna i denna upphandling är:

·         Fyrkantstross Byggd med fyra hörn och fyra raka tross-bitar till 3x3x3x3 meters fyrkant

·         Fyrkantstross Byggd rak 3meter  

·         6st kedjor eller wire med lyftkraft minst 250kilo per kedja/wire anpassat till ändamålet.

Max vikt per kedja/wire 20kilo

·         Kopplingar t.ex. schackel anpassat till ändamålet och viktkrav  

·         Installation av kedja/wire och tross i tak (färdiga fästpunkter finns)

·         Dialog med leverantör av ljud bild och ljus för att passa ändamålet    

Obligatoriska krav på varan

All utrustning skall vara klassad och godkänd för ändamålet.

Viktkrav rigg:

Total sammanlagd vikt på fyra kedjor eller wire samt fyrkantstross byggd till fyrkant 3x3x3x3meter är max 125kg

Total sammanlagd vikt på två kedjor eller wire samt fyrkantstross byggd till rak 3meter är max 52kg

Viktkrav lastvikt i rigg:

Fyrkantstross byggd till fyrkant 3x3x3x3 meter skall gå att lasta med minst 165kg

Fyrkantstross byggd till rak 3 meter ska gå att lasta med minst 80kg

Tross skall vara silver/aluminiumfärgad. Kedja/wire skall vara i en neutral färg, t.ex. grå eller svart

Övriga önskemål

Vi söker en leverantör som har erfarenhet och tidigare har arbetat med produkter till scener och teater. Vi värdesätter en öppen dialog kring kloka lösningar för att passa lokalen och verksamheten.

Leveranstid

 Leverans dagtid tidigast 8 juni 2020 och senast 1 augusti 2020.

Pris

Anges exklusive moms. I angivet pris ska alla kostnader ingå såsom leverans etc.

Krav på anbudsgivaren

Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav avseende skatt och avgiftsskyldigheter. 

Anbudsgivaren ska kunna visa arbetsprover på liknande uppdrag i offentlig miljö på scener eller teater som utförts de senaste två åren.

Anbudsprövning

Vi bedömer om varorna uppfyller de obligatoriska kraven och om den dessutom uppfyller någon eller några av de övriga önskemålen. Detta vägs samman med anbudets pris.

Om inga övriga önskemål har angivits gäller lägsta pris som urvalsgrund.

Samtliga anbud som inte bedöms lämpliga eller där kostnaderna överstiger förväntad prisnivå kan komma att förkastas. Förhandling kring anbudets innehåll kan komma att genomföras.

Anbudet ska vara giltigt minst 1 månad från sista anbudsdag.

Acceptans av avtalsvillkor

Bifogade avtalsvillkor måste accepteras av anbudsgivare.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-04-19)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2020-03-24

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/00030