Trollhättans Stad Rörmokeriarbeten

Rörmokeriarbeten

Uddevalla kommun, Uddevalla

Upphandlingen avser ramavtal för fortlöpande avrop av rörmokeriarbeten för Uddevalla kommun. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/358