Trollhättans Stad RFI - System för kurs- och kompetenshantering

RFI - System för kurs- och kompetenshantering

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun har idag inget samlat digitalt system för kursadministration och kompetenshantering.

Remiss skickas ut inför upphandlingen i syfte att stämma av kravspecifikation i förhållande till möjligheter i relevanta system. Vi vill även fånga upp om det finns någon väsentlig del vi missat att ta ställning till som kan vara bra att känna till innan upphandlingen påbörjas.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-06-27)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-06-08

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-XX