Trollhättans Stad RFI e-learning

RFI e-learning

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

RFI gällande möjligheten att producera utbildningar via e-learning.

Förfarande

RFI - Begäran om information enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-09-28)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-09-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00751