Trollhättans Stad RFI Drift av verksamhet Vänersborgs torg

RFI Drift av verksamhet Vänersborgs torg

Vänersborgs kommun, Vänersborg

RFI inför tjänstekoncessionsupphandling av drift av verksamhet i två lokaler på Vänersborgs torg. Lokalerna är 60,5 m2 per plan, fördelat på två plan i vardera byggnad. Nedre plan kan användas till lagringsutrymme. I lokalerna har det tidigare bedrivits gatukök. Lokalerna kommer att rustas upp inför uthyrning.

Förfarande

RFI - Begäran om information enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg. Det utgår ingen ersättning för leverantörer som lämnar svar på denna RFI.

Omfattning

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-02-25)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2024/55