Trollhättans Stad RFI DPA-plattform

RFI DPA-plattform

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Detta är en RFI gällande DPA-plattform.

Förfarande

RFI - Begäran om information enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

RFI

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-12-15)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-11-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022/00786