Trollhättans Stad RFI 1 E-arkiv

RFI 1 E-arkiv

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Förfarande

RFI - Begäran om information enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg. Det utgår ingen ersättning för leverantörer som lämnar svar på denna RFI.

Omfattning

Kommunernas e-arkiv iipax är föremål för eventuellt kommande upphandling.

e-arkivet avser såväl mellanarkiv som slutarkiv. För kommunernas bolag omfattas dock inte mellanarkiv då bolagen inte är egen part i upphandlingen.

RFI e-arkiv.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-09-10)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-08-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr: 2023/34