Trollhättans Stad Revisionstjänster för Uddevalla Kommun

Revisionstjänster för Uddevalla Kommun

Uddevalla kommun, Uddevalla

Denna upphandling genomförs på uppdrag av kommunens revisorer och omfattar tjänsten som sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna i kommunen för grundläggande och fördjupad granskning, sakkunniga till lekmannarevisorer i bolag/stiftelser samt tjänsten finansiell revision/auktoriserad revisor i bolag/stiftelser/förbund.

Syftet är att anskaffa högkvalitativa revisionstjänster. Detta innefattar tjänsterna som sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna i kommunen för grundläggande och fördjupad granskning, sakkunniga till lekmannarevisorer i bolag/stiftelser/förbund samt även auktoriserade revisorer till bolagen/stiftelser/förbund för finansiell revision.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KREV 2021-4