Trollhättans Stad Resurs till förstudie-Innovationsplattform för marina livsmedel samt marin bioteknik

Resurs till förstudie-Innovationsplattform för marina livsmedel samt marin bioteknik

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Tillsammans med teamet på Innovatum ska anbudsgivaren bygga en innovationsplattform inom, till en början, marina livsmedelsbranschen för att i framtiden utvecklas inom marin bioteknik. Anbudsgivaren ska ansvara över att “signa upp” minst tio drivande aktörer som vill investera i plattformen. Aktörerna som tas fram till innovationsplattformen ska sedan vara med och bygga framtida genomförandeprojekt.

Genom publicering av denna frivilliga förhandsinsyn påbörjas en tio dagar lång avtalsspärr. I det fall

upphandlingen inte blir föremål för överprövning avser Innovatum AB att, då avtalsspärren löpt ut, teckna avtal med leverantören enligt vad som redovisats i detta meddelande.

(Meddelande om frivillig förhandsinsyn)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-01-18

Dokumenttyp

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20200116