Trollhättans Stad Reperation Dalbobron

Reperation Dalbobron

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Entreprenaden omfattar reparation av kantbalkar samt stöd på Dalbobrons stålbalkbro i Vänersborg. Dessutom ingår en mindre reparation av stöd på Residensbron.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-16)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2019/44