Trollhättans Stad Reparation av ovansida betongbjälklag i Skansverket

Reparation av ovansida betongbjälklag i Skansverket

Västvatten AB, UDDEVALLA

I denna entreprenad ingår arbeten på ovansida betongbjälklag. Arbetena

består främst av att ge ytan ett nytt tätskikt av polyuretan samt att injktera ett

antal sprickor.

Otal yta är cirka 1100 kvadratmeter och cirka 40 m sprickor skall injekteras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-03-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-02-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20/2