Trollhättans Stad Renovering och ombyggnation av kulturhuset i Vänersborg

Renovering och ombyggnation av kulturhuset i Vänersborg

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Renovering och ombyggnation av kulturhuset i Vänersborg. Förekommande arbeten är bland annat el, ventilation, rivning, fönsterrenovering, fasadmålning, takrenovering, byte av scenbelysning, byte av lingångar, byte av scengolv med mera.

Kulturhuset i Vänersborg är beläget i Kv. Näckrosen i Vänersborg och består av en byggnadskropp med fasader mot Kungsgatan, Kyrkogatan och Teatergränd och med gårdsfasader mot en parkeringsgård och inre lastgård. Byggnaden uppfördes 1869 som Stadshus, Stadshotell och Teater.

Kulturhuset i Vänersborg ingår i ett Riksintresseområde för kulturmiljövården och har ett högt kulturhistoriskt värde.

Entreprenaden omfattar bland annat renovering av fasader fönster och tak. Efter renoveringen av tak, fasader och fönster kommer byggnaden återfå sin forna glans. Entreprenaden omfattar även ombyggnad av teater med ny hiss för att öka tillgänglighet till scenen för både personer och rekvisita. Ny tross i salongen för belysning, scengolv och ljudanläggning i teatern för att förbättra upplevelsen för besökarna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/311