Trollhättans Stad Renovering Myggans fsk projekt 5037

Renovering Myggans fsk projekt 5037

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Tillbyggnad fläktrum samt ny mekanisk ventilation

Nytt mottagningskök

Invändig renovering administrativa ytor samt en fsk-avdelning

Anpassning utemiljö

Anpassning tillfart samt vändplan

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-02)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/7