Trollhättans Stad Renovering av gymnasiehallen, kv Frigg 1

Renovering av gymnasiehallen, kv Frigg 1

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingen avser renovering av gymnasiehallen. Renoveringen ska utföras under år 2021-2022. Renoveringen involverar bland annat nytt ventilationsaggregat, omläggning av tak, byte av nedre del på fasad, ny dragning av dagvattenledning och invändig ytskiktsrenovering.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 12.

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter.

AFA.12 Beställare

Vänersborgs kommunSamhällsbyggnadsförvaltningen, verksamheten Fastighet och serviceSundsgatan 29462 85 Vänersborg

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Gymnasiehallen är i behov av en större renovering. Detta ska göras under 2021-2022. Nytt ventilationsaggregat, omläggning av tak, byte av nedre del på fasad, dra om dagvattenledning, samt invändig ytskiktsrenovering.

Teknikrum (rum 209) inklusive ventilation ska färdigställas år 2021. Det arbete som ska göras i hallen (rum 145) får inte påbörjas utan klartecken från projektledare på grund av samverkan med verksamheten.

För mer detaljerad information, se bilagor.

Stort fokus sätts på att göra goda miljöval och få ett bra inomhusklimat med låga emissioner.

Sista anbudsdag
19 dagar kvar

(2021-08-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-05-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/73