Trollhättans Stad Rekryteringstjänster HR 2021

Rekryteringstjänster HR 2021

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Executive Searchtjänsten syftar till att anbudsgivaren ska identifiera och presentera för beställare anställningsbara kandidater som uppfyller beställarens kravprofil. Med executive search avses identifiering av kandidater till förvaltningschefs- och stadsdirektörsnivå i Trollhättans stad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-07-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2021/00229