Trollhättans Stad Reklambyråtjänster Vänersborgs kommun

Reklambyråtjänster Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Reklambyråtjänster för Vänersborgs kommun både tryck och digitalt. Besök på plats förekommer löpande och lokal kännedom anses nödvändig. Samarbete med kommunens tryckeri är sannolikt. Kommunens tryckeri använder sig för tillfället av en Konica Minolta accurio press c6100 med kringutrustning.

Omfattning

Upphandlingen omfattar reklambyråtjänster avseende samhällsinformation och marknadsföring av Vänersborgs kommuns verksamheter, service och tjänster. Inom samtliga områden ställs höga krav på byråns förmåga att sätta sig in i Vänersborgs kommuns många målgruppers förutsättning och relation till kommunen.

Kommunikatörerna på kommunstyrelseförvaltningen arbetar främst med kommunikation och marknadsföring som är gemensam för hela kommunen, både externt och internt. De har ett övergripande ansvar för kommunens hemsida, närvaro i sociala medier och den grafiska profilen. Varje förvaltning har ansvar för sin kommunikation och bekostar denna. Det finns i princip ingen central pott för kommunikation och marknadsföring. Behovet kan variera under avtalsperioden. Vänersborgs kommun lämnar inga garantier avseende volym. Visst material kommer även framöver att tas fram av kommunens egen personal. Kommunen har ett eget tryckeri.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-06-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

D.nr:2020/23