Trollhättans Stad Reklambyråtjänster Vänersborgs kommun

Reklambyråtjänster Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandlingen omfattar reklambyråtjänster avseende samhällsinformation och marknadsföring av Vänersborgs kommuns verksamheter, service och tjänster. Inom samtliga områden ställs höga krav på lokalkännedom samt byråns förmåga att sätta sig in i Vänersborgs kommuns många målgruppers förutsättning och relation till kommunen.

Upphandlingsförfarande

Enstegsupphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling med förändringar och tillägg.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-09-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-38