Trollhättans Stad Råvattenledning Uddevalla - Trollhättan med tillhörande anläggningar

Råvattenledning Uddevalla - Trollhättan med tillhörande anläggningar

Västvatten AB, UDDEVALLA

Från Överby i Trollhättans kommun, planerar Västvatten att anlägga en eller två råvattenledningar till Uddevalla Köperöd. Ledningsdragningen kommer gå över både skogsmark, jordbruksmark och berg och passerar genom alla tre kommuner i Trestadsregionen. Generellt har eftersträvats stråk som bedöms lämpliga avseende så många relevanta parametrar som möjligt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/064