Trollhättans Stad Ramavtal Wifi-noder

Ramavtal Wifi-noder

Uddevalla kommun, Uddevalla

Uddevalla kommun har behov av att köpa in trådlösa accesspunkter. Upphandling sker av ett ramavtal för löpande avrop.

Uppskattad volym är 200-250 st under hela avtalsperioden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021/193