Trollhättans Stad Ramavtal Plattor och Stenprodukter 2024-2026

Ramavtal Plattor och Stenprodukter 2024-2026

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun önskar upphandla ramavtal omfattande plattor och stenprodukter.

Anbud kan lämnas på betong, natursten och friktionsplatta (tre delområden).

Avtalstiden är 2+1+1 år.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-05-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00873