Trollhättans Stad RAMAVTAL MARK

RAMAVTAL MARK

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Beställaren nedan inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal för utförande av markarbeten. Beställaren har ett behov av att varaktigt säkra tillgången till entreprenörer för sådana arbeten inom Beställarens fastighetsbestånd och upphandlar därför ramavtal för kommande avrop av arbeten.

Beställaren avser att teckna ramavtal med två (2) entreprenörer.

Ramavtalstiden är ett (1) år med option på förlängning med ett (1) år per gång upp till totalt fyra (4) års ramavtalstid.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-31)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2023-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023-12-04