Trollhättans Stad Ramavtal gällande planerade och akuta omläggningar, nybyggnationer och övriga VA‐relaterade anläggningsarbeten

Ramavtal gällande planerade och akuta omläggningar, nybyggnationer och övriga VA‐relaterade anläggningsarbeten

Västvatten AB, UDDEVALLA

Upphandlingen omfattar flera delar som avropas var för sig. Totalt omfattar avtalets arbeten till 150 miljoner SEK. Volymerna är baserade på kommande arbeten uppdelade i fyra kommuner. I varje projekt kan utredning, planering och projektering för att skapa de bästa förutsättningarna innan utförande, komma att ingå.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/188