Trollhättans Stad Ramavtal för fastighetsvärdering

Ramavtal för fastighetsvärdering

Vänersborgs kommun, VÄNERSBORG

Ramavtal för konsulttjänster avseende fastighetsvärdering inom området Vänersborgs kommun. Ramavtalet omfattar samtliga kategorier av fastigheter och nyttjanderätter.

Uppdragen kan även gälla marknadsanalyser, analyser av hyres- och arrendenivåer, fastighetspriser eller fastighetsekonomiska uppdrag i samband med expropriationsärenden.

Ramavtal tecknas med högst 3 rangordnade konsulter, förutsatt att det finns minst 3 som uppfyller kvalificeringskraven.Lot nr.: 1

Ramavtal fastighetsvärdering 2023

Ramavtal för Fastighetsvärdering av kommunens fastigheter

Last tender date: 02/08/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Vänersborgs kommun

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3154&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/07/2024 22:00:00

Duration contract end date : 04/06/2025 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Kontroll av leverantörens lämplighet

Upphandling av ramavtal för fastighetsvärdering

Last tender date: 02/08/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Vänersborgs kommun

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3154&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/07/2024 22:00:00

Duration contract end date : 04/06/2025 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Utvärdering

På anbudspriset kommer avdrag för kvalitetsbedömningar av erfarenhet göras

Last tender date: 02/08/2024 22:59:59

Type of contract: Services

Authority: Vänersborgs kommun

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=3154&GoTo=Tender

Duration contract start date : 04/07/2024 22:00:00

Duration contract end date : 04/06/2025 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-12-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2023/206