Trollhättans Stad Ramavtal Bergsprängning

Ramavtal Bergsprängning

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Trollhättans stad önskar upphandla ramavtal avseende bergsprängning och bergspräckning med 2 leverantörer per delområde: 1. Bergsprängning, 2. Kemisk Bergspräckning och 3. Hydraulisk/mekanisk bergspräckning. Leverantörerna kommer att rangordnas per delområde.

Upphandlingsvärdet uppskattas till cirka 4 miljoner kronor/år i SEK ex moms. Av dessa är ca 300 000 kr bergspräckning och 3 700 000 kr bergsprängning.

På en fyraårsperiod blir den uppskattade volymen 16 miljoner kronor. Takvolym 20 miljoner kronor.

Ramavtal bergsprängning.

Ramavtal kemisk bergspräckning.

Ramavtal mekanisk/hydraulisk bergspräckning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00539