Trollhättans Stad Ramavtal arkitekttjänster 2021

Ramavtal arkitekttjänster 2021

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Upphandling av ramavtal för arkitekttjänster åt Vänersborgs kommun och Fastighets AB Vänersborg.

Upphandlingen är indelad i tre kategorier - 1. Arkitekt, 2. planarkitekt och landskapsarkitekt. De tre kategorierna utvärderas och tilldelas separat. Anbud kan lämnas på en eller flera kategorier.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/80