Trollhättans Stad Projekttävling gällande Konstnärlig gestaltning i delar av nytt badhus

Projekttävling gällande Konstnärlig gestaltning i delar av nytt badhus

Uddevalla kommun, Uddevalla

Konstnärlig gestaltning av framtiden bad

Projekttävling genomförs för att utse vinnare

Ett antal, 3 st kommer att väljas ut för att delta i tävlingen, kriterierna för urval framgår av upphandlingsdokumenten

Vinnare tilldelas kontrakt genom direktupphandling (kriterierna i LOU, för förhandlat förfarande utan föregående annonsering uppfylls)

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2019-09-30)

Förfarande

Urvalsupphandling

Publicerad

2019-09-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KFN 2019/129