Trollhättans Stad Projektförsäkring OCIP Trollhättan Energi AB

Projektförsäkring OCIP Trollhättan Energi AB

Trollhättan Energi AB, Trollhättan

Trollhättan Energi AB upphandlar beställarstyrd projektförsäkring, OCIP för nybyggnation av VA-verk.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-06-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/20