Trollhättans Stad Projekterande generalkonsult för nybyggnation av mötessal i Vänersborgs kommun

Projekterande generalkonsult för nybyggnation av mötessal i Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun, Vänersborg

Vänersborgs kommun söker projekterande konsult för projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för nybyggnation av en flerfunktionell sammanträdessal på kv Myrten 10 i Vänersborgs kommun.

Konsulten ska ta fram olika förslag och kostnadsbilder för att utforma en flerfunktionell mötessal, och sedan ta fram ett förfrågningsunderlag för att uppföra mötessalen som en totalentreprenad enligt ABT 06.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2020/120