Trollhättans Stad Personlig assistans inklusive verksamhetsövergång för personal

Personlig assistans inklusive verksamhetsövergång för personal

Uddevalla kommun, UDDEVALLA

Denna upphandling omfattar övergång av de brukare som idag har personlig assistans samt de brukare som framöver väljer Uddevalla kommun som dess utförare av personlig assistans enligt SFB, Socialförsäkringsbalken, och LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande.

Samt en verksamhetsövergång för de personliga assistenter som i dagsläget är anställda av kommunen.

Sista anbudsdag
39 dagar kvar

(2024-08-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-06-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

SN/2024:164