Trollhättans Stad Partneringledare för nya vattenverket med råvattenledning

Partneringledare för nya vattenverket med råvattenledning

Trollhättan Energi AB, Trollhättan

Trollhättan Energi har för avsikt att handla upp och

kontraktera en partneringledare för samverkansentreprenader.

I projektet ingår hittills flera delprojekt: 1. Nytt vattenverk på Överby, 2. Ny

sjöledning med råvattenpumpstation i Nordkroken och 3. Ny överföringsledning mellan Nordkroken och Överby.

Projekten kommer bedrivas parallellt men i delvis olika faser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

21/3