Trollhättans Stad Parkunderhåll 2024-2026

Parkunderhåll 2024-2026

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Avser de upphandlande myndigheternas samlade behov av parkunderhåll.

Trollhättans Stad, org.nr. 212000-1546

Kraftstadens Fastigheter Trollhättan AB, org.nr. 556008-8535

Propellern Fastighetsutveckling Trollhättan AB, org.nr. 559390-2538

Parkunderhåll 2024-2026

Avser parkunderhåll Väster om älven. Se förfrågningsunderlaget.

Parkunderhåll 2024-2026

Avser parkunderhåll Sjuntorp, Upphärad, Väne-Åsaka, Norra-Björke, Velanda. Se förfrågningsunderlaget.

Parkunderhåll 2024-2026

Avser parkunderhåll åt Kraftstaden. Se förfrågningsunderlaget.

Parkunderhåll 2024-2026

Avser Parkunderhåll åt Propellern Fastighetsutveckling. Se förfrågningsunderlaget.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-09-20)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-06-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00537