Trollhättans Stad Parkunderhåll 2024-2026 NY

Parkunderhåll 2024-2026 NY

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Avser de upphandlande myndigheternas samlade behov av parkunderhåll.

Trollhättans Stad, org.nr. 212000-1546

Kraftstadens Fastigheter Trollhättan AB, org.nr. 556008-8535

Propellern Fastighetsutveckling Trollhättan AB, org.nr. 559390-2538

Parkunderhåll 2024-2026 NY

Avser parkunderhåll för Trollhättans tätort Väster om Göta Älv.

Parkunderhåll 2024-2026 NY

Avser parkunderhåll för Trollhättans Stad, Sjuntorp, Upphärad Väne-Åsaka, Norra Björke, Velanda.

Parkunderhåll 2024-2026 NY

Avser parkunderhåll för Kraftstaden fastigheter, Innovatumområdet, Halvorstorp, Skogstorpa, Dannebacken, Tingvalla och Centrala staden.

Parkunderhåll 2024-2026 NY

Avser Parkunderhåll för Propellern Fastighetsutveckling, på Stallbacka.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-15)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2023-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2023/00865