Trollhättans Stad Parkskötsel 2020-2021

Parkskötsel 2020-2021

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Avser myndigheternas samlade behov av skötsel och underhåll av parkytor.

Upphandlande myndigheter som deltar i upphandlingen:

Trollhättans Stad, org.nr. 212000-1546

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, org.nr. 556008-8535

Parkskötsel 2020-2021

Avser Parkskötsel Trollhättans Stad Väster om älven

Parkskötsel 2020-2021

Parkskötsel Trollhättans Stad, Sjuntorp, Upphärad, Väne-Åsaka, Velanda

Parkskötsel 2020-2021

Parkskötsel Kraftstaden Fastigheter

Sista anbudsdag
Avbruten

(2019-11-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-10-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2019/00588