OVK

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, TROLLHÄTTAN

Kraftstadens samlade behov utav OVK, Obligatorisk ventilationskontroll

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022