Trollhättans Stad Överföringsledning råvatten från Vänern till Trollhättan

Överföringsledning råvatten från Vänern till Trollhättan

Trollhättan Energi AB, Trollhättan, Vänersborg

Trollhättan Energi AB och Västvatten AB avser att gemensamt handla upp överföringsledning(-ar) med eventuellt tillhörande anläggning(-ar) för överföring av råvatten från pumpstation vid Vänern till Överby i Trollhättan.

Entreprenadform: ABT06 i samverkan.

Entreprenadens omfattning och avgränsningar kommer att beskrivas närmare i det kommande förfrågningsunderlaget som beräknas publiceras under vecka 36.

Upphandlingen avser Försörjningssektorn.

Upphandlingen förutsätter att erforderliga politiska beslut fattas.

(Förhandsannons)

Förfarande

Ej angiven

Publicerad

2020-07-05

Dokumenttyp

Förhandsannons

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Trollhättan Energi AB/Västvatten AB