Trollhättans Stad Omlastningsstation för Förpackningar och Returpapper

Omlastningsstation för Förpackningar och Returpapper

Trollhättans kommun, TROLLHÄTTAN

Trollhättan Energi AB och Vänersborgs kommun avser teckna avtal med en leverantör som har en Omlastningsstation för Förpackningar och Returpapper.

Köparna står för transport av sorterat återvinningsmaterial till omlastningsstationen och den måste därför ligga inom 15 km radie från Stallbackabron i Trollhättan.

Avfallet omhändertas av leverantören som därefter bär ansvaret för att det hanteras på lagenligt, lämpligt sätt.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-10-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/62