Trollhättans Stad Omläggning av tak m.m. Kv Hunnediabasen

Omläggning av tak m.m. Kv Hunnediabasen

Aktiebolaget Vänersborgsbostäder, VÄNERSBORG

Utbyte av takbeläggningar på 8 bostadshus inklusive takkompletteringar. Befintlig takbeläggning som rives innehåller asbest.

Tilläggsisolering av vindsbjälklag.

Installation av solelanläggning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

20220513